A Nikon kiterjesztett jótállás

A Nikon bizonyos termékekre, termékenként meghatározott területi és időbeli hatállyal egyoldalúan, önkéntesen, nem jogszabályi kötelezettség alapján kiterjesztett, nemzetközi jótállást biztosít. A jótállás területi hatálya a nemzetközi jótállási jegyben található, és termékenként eltérhet. Ez a nemzetközi jótállás a vásárláskor a Nikon által az értékesítésre feljogosított eladó által érvényesített nemzetközi jótállási jegy és a vásárlást igazoló dokumentum (számla vagy nyugta) egyidejű bemutatásával érvényesíthető a nemzetközi jótállási jegyen feltüntetett Nikon hivatalos márkaszervizeiben. Ez a kiterjesztett nemzetközi jótállás a vásárlás napján meglévő hibákra vonatkozik és nem áll fenn abban az esetben, ha a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás nem vonatkozik a termék és tartozékainak rendeltetésszerű használat mellett, a használatból eredően bekövetkező elhasználódására, kopására, szennyeződésére, és nem vonatkozik ezeknek orvoslására (pl. a szenzor megtisztítására). A Nikon kiterjesztett nemzetközi jótállás keretében a fogyasztó jogai csak a kijavításra vonatkoznak (nem érvényesíthető különösen: kicserélésre, elállásra, illetve ezen keresztül vételár visszatérítésre, visszavásárlásra, árleszállításra vagy más szolgáltatás igénybevételére). A kiterjesztett nemzetközi jótállás további feltételeit a nemzetközi jótállási jegy tartalmazza.  

A Nikon kiterjesztett nemzetközi jótállás feltételeit a Nikon egyoldalúan, a jövőre nézve, azonnali hatállyal a Nikon honlapján történő közzététellel megváltoztathatja vagy visszavonhatja. A megváltoztatás vagy visszavonás nem érinti a már megvásárolt termékeket, amelyekre a vásárlás idején irányadó feltétételek alkalmazandók.

 

A fentiekben foglalt kiterjesztett, nemzetközi jótállás a Nikon Sport Optikai termékekre az alábbi feltételekkel vonatkozik:

1. kiterjesztett, nemzetközi jótállás időtartama 10 év, területi hatályára az adott termékre vonatkozó nemzetközi jótállási jegy irányadó.

2. A nem-elektronikai alkotórészekre az első öt évben (keresőtávcsövek, monokulárok, megfigyelőtávcsövek) a jótállás a gyári eredetű meghibásodások munka- és alkatrészköltségét fedezi.

3. A nem-elektronikai alkotórészekre további öt évig a jótállás a javítások alkatrészköltségét fedezi, a munkadíj felszámításra kerül.

4. A kiterjesztett jótállás nem vonatkozik a távcsövek elektronikai alkatrészeire, valamint a lézeres távmérőkre, világító lupékra, EZ-micro mikroszkópokra és a Digiscoping adapterekre.